Prata klart och tydligt, 
bättre prata lite och tydligt, 
än att...
prata efterråt mycket och otydligt.

aa15.jpg?1594031781