Blunda, blunda, 
blunda och se ditt inre liv, 
vad ser du, ser du färger, 
ser du färger som vibrerar i, 
se och tänk samtidigt, 
då ser du ditt inre liv 
ett inre liv som bara du kan se, 
bli bekant med ditt inre liv, 
gilla det, älska det, forma det positivt, 
inre livet påverkar reala livet.

aa7.jpg?1594031733