Du kan välja att titta bort,men du kan aldrig hävda att du inget visste"
- William Wilberforce (1789)

0-%C3%B6ga.jpg?1585360999

Tittar du bort?
du kanske tittar ofta bort, 
och leker att du ser inte, 
men du kan inte ljuga och säga att du inte visste, 
var istället modig, 
kämpa för mänskligheten.