Stifta fred. 
behövs minst två, 
ge och ta, 
kompromissa, 
lycka till.