Stifta fred. 
behövs minst två, 
ge och ta, 
kompromissa, 
lycka till.

Det behövs minst två för att stifta fred, medan en enda kan starta ett krig.- okänd