Sök inte det gamla, 
se framåt, 
sök det vad andra sökte, 
gör det själv, 
sök inåt dig själv, 
finn svaren.

Traditionell islam är inte en upprepning av det förgångnas ståndpunkter; det är att söka vad man då sökte.-- Abdal Hakim Murad.