Mången man skulle älska sin hustru mycket mer om hon bara vore gift med någon annan.
- Anatole France

y.woman.12.jpg?1589072628

Älska din hustru?
Du man, gör det,
var en riktig man :)