Pragmatisk,
praktiskt inriktad,
resultatinriktad,
praxisorienterad,
nyttobetonad,
utilitaristisk,
jordnära,
realistisk,
saklig 

aa32.jpg?1593608906