Männoiskor som är mediakåta söker sig till alla möjliga dokusåpor t.ex...särskilt unga människor gör det...men troligtvis dom är bara en liten liten del av befolkningen.
PH och BB är exempel av två dokusåpor som lockar unga människor...år efter år har det blivit så att sex i tv accepteras och strävas efter...deltagarna får frågan, kan du tänka dig att ha sex med någon...det nästan väntas att det skall vara sex med i dokusåpor.
Hur har det kunnat bli så? ..att vilja visa sitt "pippande" på tv? ..trots allt dom flesta som varit med i dokusåpor, glöms bort inom ett år...men när det kommer till kritan så stämpeln med sex sitter kvar och inte bara det...även ens attityd, beteende sitter kvar...det kan skada en på sikt...äran kan liksom bli förlorad för alltid.
Vilken typ av dokusåpa deltagare är i allmänt?
I temat skolvecka kan det ses vad dom kan och hur allmän bildade dom är...tyvärr dom flesta av dom är dåligt allmän bildade...varför? ..skolgången tycks ha varit dålig för dom på grund av något...dom kan vara äventyssökande, festande, som inte tar livet ännu allvarligt...dom söker spänning...det är sorligt att se den där obildade sidan hos dom och man liksom undrar vad har dom gjort i skolan...skolkat, eller? ..vad är der typ människor som skolkar eller har inget intresse för skolan och utbildning.
Här kommer alltså in deras strävan att vara med på tv och drömmen att bli kända...är det rätt eller fel? ..
Det är nog rätt för dom...dom kanske är fortfarande lite barnsliga som 25-åringar...dom liksom letar en mening i livet.
Nu skall jag inte generalisera...det finns några enstaka deltagare som har rätt så bra allmän bildning.
Sedan finns det ju även några enstaka äldre personer också som söker till dolussåpor...som t.ex denna årets BB...två gamlingar hade sökt...gamla mannen betedde sin ganska normat...den äldre kvinnar däremot tycks ha stannat kvar i sin tonårstid, ungdomstig och beter sig som ungdomar.
----------------------------------------------------------
Men här kan man säga att var och en är ju fria att bete sig som dom vill...det är ju deras liv...dom regisserar själva sitt liv...dom bestämmer själva över sitt liv...den friheten har vi...därför skall man inte döma dessa deltagare...sjävklart tittare får säga sin åsikt...men det är inte rätt att döma någon.
Tittare har ju rätt att säga sin åsikt...men man skall inte skada någon med sin åsikt...samtidigt kan man säga att deltagarna har sökt leken så får dom leken tåla...har läst på vissa ställen som man dömer deltagare mycket grovt med gråva ord...men tittare är ju också olika...därav tittarnas utalanden är också olika.

 

jaga11.jpg?1604435614