Du väljer och väljer, 
du byter dina val, väljer nytt, 
processen pågår hela ditt liv, 
du utvecklas mer och mer.