Frihet blir för allt fler den fria rätten att diktera vilket system som oliktänkande ska tystas med.
- Palle Lauring

Frihet är inte absolut, 
i väst tolereras olitänkande, 
men oliktänkande morarbetas verbalt, 
att morarbeta verbalt, är frihet det med :)

aa26.jpg?1593608885