Från läroböcker får man vetande
vetande får man av andra som vet, 
Vishet kan man inte lära ut, 
vishet kommer med stigande ålder, 
vishet får man av olika händelser i livet, osv.

si1.jpg?1596271856