Ta hand om dig, 
vårda ditt yttre, 
vårda ditt inre, 
acceptera did själv, 
bra liv på äldre dagar, 
det kan man få.