Frågor är många, 
alla frågor har inga svar, 
därför vet vi inte allt.

ba15.jpg?1612502386