Vi alla människor är, 
av samma har vi kommit, 
därför glöm inte,  
upphöj dig inte över andra, 
alla likadana är.

 O, människobarn! Vet ni ej varför vi skapade eder alla av samma stoft? På det att ingen skulle upphöja sig över någon annan. …
— Bahá’u’lláh