"Det som går hand i hand med hoppet är handlingen; annars är det blott en önskan."
- Ahmad ibn Ata’Allah

Hoppas du något? 
gå hand i hand med hoppet, 
det är handlingen det, 
annars vore det bara en önskan.

naturB.jpg?1586946122