Förr i tiden och nu, 
visste vi inte 
det vi vet nu, 
varje tid vet vi något mer, 
vi lär mer med i tiden, 
vi växer i tiden, 
kroppen växer,
vätandet väser.

”Förr i tiden – det var då man inte visste det man vet nu” (Barbro Andersson)