Olika stater,
olika religioner, 
olika kulturer, 
olika statskick, 
acceptera detta, 
sök fred, 
sök samvaro, 
sök handelsavtal, 
hjälp varandra.