Ge inte upp
Ge inte upp, 
kämpa, 
du kan, 
du orkar, 
försök, försök, 
du lyckas.

jags6.jpg?1604435552