my2.jpg?1604893840

William, grattis, 
du i finalveckan är, 
vilken maskin du är, 
du är bäst, störst och vackrast ;) 
lycka till! 
Kvinnorna baktalar dig, 
bort dig vill dom ha, 
men du William, kämpa på, 
du är starkast.