Vad måste man göra innan man reser sig från en stol?

6aaa.jpg?1595426020

Svar: Sätta sig.