Alla ser världen med sina egna ögon, med sina alldeles egna ögon, ögon som har färgats av var och ens egna psykiska/mentala/andliga tillstånd. Därför kan ingen se världen och dess händelser på samma sätt. Varianterna är oerhört många. Alla varianter har en sanning till just den eller den betraktaren. Men ens egen sanning behöver inte vara andras/allas sanning. Förvänta alltså inte att alla måste ha dina åsikter om allt. Acceptera att världen är full av sanningar, lika många sanningar som det finns människor.