”Den vise talar om vad han ser, dåren om vad han hört.”
- (Turkiskt ordspråk)

naturD.jpg?1594031488

Den vise talar av erfarenhet, 
dåren talarom det han hört, 
det är skillnader mellan den vise och en dåre.