Fyra normer, 
livets normer, 
1- bemöt
2- acceptera
3- hantera 
4- släpp.

abstrakt.7.jpg?1420674079