Yttrande och fakta
ofta är det två olika saker
förväxla dom inte.

ase1.jpg?1604435473