ma3.jpg?1617359969

Att manipulera andra är jätte fult gjort...
Em spekulerande
och visade sin konstiga grabbiga humor...
saken är den att varje ord man yttrar,
berättar om en själv hurudan man är...