Kväll, 
mörkt ute i skogen, 
mörkt i naturen, 
tystnad råder, 
hörs bara trädens knarrande och 
vindens små rörelse känns i ansiktet, 
det är vackert och otroligt i nattens mörker, 
fantasin kan börja flyga ;) 
var inte rädd.

na14.jpg?1620385126