Den äger frihet som förstår att rätt välja sina gränser.
- Martin Kessel

Friheten är inte absolut; 
friheten har även gränser, 
så välj klokt dina gränser, 
så att friheten känns bra  
för dig och andra.

th%20%28a.jpg?1591417253