Av naturliga skäl är det ju kvinnan som tar mest hand om små barnen i familjer. Biologiskt, mamma bär barnet inom sig, mamma föder barnet, mamma har mjölk till barnet, mamma handlar mat, mamma lagar mat, mamma hämtar från dagis, mm. Undervisning av kvinnor t.ex i fattiga länder, skulle ge barnen bättre start i världen. Undervisa mannen, men inte kvinnan, då får d små barnen ytterst lite modern undervisning hemma.
Kvinnan tar ju hand om familjen, barnen i många håll i världen. Därför borde man ge undervisning, skola mammorna, så att d i sin tur kan ge undervisning till sina barn
Det är alltså dåraktigt att lämna kvinnan utan undervisning. Kvinnor utan undervisning, lämnar även d små barnen utan undervisning. Pojkar kan sedan sättas 
i skolan, men flickor kanske har få möjligheter att gå i skolan just på grund av att d är flickor.

v%C3%A5r1.jpg?1583147885