Frihet är förnuftets kännetecken.
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel

En förnuftig vet gränserna, 
eb förnuftig låter förnuftet råda, 
hen överstiger inte gränserna.

aab8.jpg?1607754472