Emotionell intelligens visar vilket stadium av känslolivet man är...emotionell intelligens växer med åren...växer av erfarenheter...man lever och lär av sina erfarenheter och av sina misstag...att känna empati och medkänsla för en främmande människa,växer även det med tiden...när man nått dit att man känner hur den andra mår,då har man kommit ganska långt...att vilja hjälpa är stort, det visar att man kännerkänner för den andre och vill hjälpa om man kan...

Genom åren när man blir äldre och äldre,har man mycket bättre emotionell intelligens än när man var ung och kanske "dum" ;)Alla ligger i sina egna nivåer i sin utveckling även vad gäller emotionell intelligens...man märker var andra är när man hör deras prat eller läser vad dom skriver...man kan känna och läsa mellan raderna hur den andra mår...många gånger syns det mycket tydligt hur någon mår.

Man skall dock försöka låta alla utvecklas i sin egen tackt...men man kan ge dom ahaa upplevelser i förhoppningen att det gick fram...man kan alltså inte tvinga någon att utveckals för alla utvecklas i sin egen tackt.

5se.jpg?1595007319