Gårdagen, framtiden, 
lämna gårdagen, 
lär av den, 
var lycklig. 
Lev i nuet. 

woman.12.jpg?1561523102