{1} Kännetecknet på att man lägger för stor vikt vid sitt eget initiativ är att hoppet avtar då man misslyckas.
- sufisk visdom

Ta det lugnt, hoppet avtar 
om du ofta misslyckas.

aa25.jpg?1593608881