Gud skapade mannen före kvinnan....Enligt Bibeln, jo. Och så sägs även i sumeriska skrifter. Gudarna experimenterade, gjorde först många ”adam” innan ”adam” godkänndes som en bra skapelse :) Sedan var det lätt att göra Eva, man bara kopierade adam och la dit d kvinnliga attributen. Sumernas Gudar kom från planeten Nibiru, en avselägsen planet i vårt solsystem, Nibiru som det tog över tretusen år ett varv runt solen.- Bibelns skapelse-berättelse och många andra berättelser i Bibeln sägs härstamma från Sumer, fast i mycket förkortat form, precis så att alla skulle inte förstå vad som menas.

aa30.jpg?1593608899