Prata vänligt, skriv vänligt, 
var positiv, älska livet, 
älska människor, älska alla, 
var för fred, var mänsklig.