Älska andra, 
tyck om andra, 
var medmänniska, 
känn empati, 
känn kärlek.