ass5.jpg?1602949200

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Matt 7:7-8

Be så skall ni få, 
så står det i Bibeln,
tor ni på det? 
man får tro, 
och man behöver inte tro, 
var på sitt sätt, eller hur.