Är det svårt att älska alla människor? 
Nej, det är inte alls svårt, 
ibland kan man glömma det ifall man blir irriterad, 
men på själslig nivå går det att älska alla, 
man skall vara vänlig mot varandra, 
vänlighet kostar ingenting.

Kv%C3%A4ll-tr%C3%A4d.jpg?1587945826