"Om morgonen grubblar den okunniga människan över vad hon ska göra, medan den intelligenta människan grubblar över vad Gud ska göra med henne."
- Ahmad ibn Ata’Allah

Att grubbla mycket, 
man okunnig är; 
vet inte vad man skall göra, 
intelligenta människan grubblar också, 
hon grubblar över vad Gud
skall göra med henne.

gr%C3%B6nt1.jpg?1587592177