Lagom bäst är, 
landet lagom, finns det? 
nej, landet lagom finns inte, 
lagom människa? 
ibland finns,
ibland inte, 

svårt lagom vara, 
försöka duger, 
försök försök försök, 
frossa inte i mat, 
var inte köpgalen, 
var inte extremist, 
bättre vara neutral 
än negativ, 
det bästa, positivitet, 
tänk positivt, 
var lagom så gott det går.