Svenska folket klagar inte...alla eller åtminstone nästan alla tycks acceptera Sveriges metod i coronakrisen...det klagas och protesteras nästan ingenting fast äldrevården ligger i botten och åldringar dör...varför protesteras det inte mot detta snåla och icke mänskliga äldrevårssystem? ..är vi liksom alldeles underkuvade, eller...eller struntar dom flesta att äldre dör i corona på grund av dålig vårdsystem på grund av rena rama snålhet som ägarna håller på...
Ok. vi äldre dör snart alla...men även ni unga blir snart gamla och dör och ni vill väl att ni skall ha det bra i äldrevården när den tiden kommer???? Om inte denna gamla generation får bätte vård, så förhoppningsvis dagen unga sätter press på politiker och kämpar och kräver bättre äldrevård, så åtminstone ni nya generation skulle få ett värdigt ålderdom.

naturC.jpg?1586946125