Musik kan vara som skogens prasslande, 
skogens viskande, 
vindens viskande i skogen. 
Lyssna på skogens musik, 
bli ett med naturen.

ba3.jpg?1612092088