Ord är bara ord, 
handligen är högre än ordet, 
tala räcker inte, 
man måste göra det vad man talar.

ah1sei.jpg?1604435595