Bli en positiv kraft, 
ge glägje åt världen, 
välj det positiva, var positiv, 
positiv är en stark kraft.

tr%C3%A4d%2Bvatten.jpg?1586665874