Att reagera, att våga reagera, det starkt är, 
reagera på samhällets orättvisor, 
det måste man våga, andlighet är bra, 
men man skall inte glömma det dagliga livet, 
våga reagera, våga skriva, 
våga prata om problemen, 👍
inget händer om alla är tysta, 
andighet som bomull för själen är, 
som mjuka moln på himmelen, 🌤 ⛅️ 
andlighet räcker inte, man måste också leva, 
leva och må bra, 
känna empati för utsatta barn och kvinnor, 
alla människor är känslomänniskor, 
vi lever med våra känslor, 
lår alla få bra känslor i sina liv, 
se till mänsklighetens bästa, strunta i religioner, 
sätt männuiskan välmående först, granska dina känslor, 
har du känslor mot andra, bli mänsklig.

aa3.jpg?1505690726