”Att känna andra är intelligens;
att känna dig själv är sann visdom.
Att behärska andra är styrka;
att behärska dig själv är sann kraft. ”
- Lao Tzu

aa23.jpg?1593608875