Är du vilse? 
Leta och leta, 
leta nya vägar, 
du hittar, 
testa den nya vägen, 
vandra på den, 
den som söker, 
den hittar.

Det är den som går vilse som finner de nya vägarna. -- Niels Kjaer