Lämna gårdagen bakom dig – lär dig av den, men låt den inte förstöra denna dagen. 
Eileen Caddy

Underbar.k%C3%A4nsla.jpg?1589300149

Lär dig av gårdagen och gå framåt...lämna gårddagen bakom dig...lev i nuet.