{4} Gör dig fri från behovet att styra din egen livskurs: ty det någon annan i ditt ställe redan bekymrat sig om skall du inte själv bekymra dig om.
- sufisk visdom

Det som skall komma, det kommer, 
försök inte styra din livskurs.

ass1.jpg?1602949183