al7.jpg?1625327957

En bra lögn kan gå från Bagdad till Konstantinopel medan sanningen letar efter sina sandaler
- arabisk visdom