avlang-9.jpg?1563955630

Behandla dig bra, 
ta vara på din hälsa, 
ha ett hälsosamt inställning till kritik.
Kritiken ska behandlas så att man inte skadar sig själva. Det finns en skillnad mellan kritik och kritik, man måste uppfatta skillnaden och agera så som är bäst för en själv